Asielzoekers van de bezetting ” Klop Klop Nicole ” nodigen Nicole de Moor en Alexander de Croo officieel uit om hen te ontmoeten

FORCONS UNE SOLUTION FEDERALE / EIS EEN FEDERALE OPLOSSING

Asielzoekers van de bezetting ” Klop Klop Nicole ” nodigen Nicole de Moor en Alexander de Croo officieel uit om hen te ontmoeten

Een opmerkelijke brief werd woensdag overhandigd aan het kabinet van Nicole de Moor, het kabinet van Alexander de Croo en het hoofdkwartier van CD&V door een groep asielzoekers, bewoners van de bezetting Wetstraat 91. De brief is duidelijk: “Jullie praten over ons. Maar u kijkt niet naar ons. U hebt nooit met ons gesproken (…) wij zijn nochtans de buren van uw partijhoofdkwartier, mevrouw de Moor. Het wordt dus tijd: laten we elkaar ontmoeten.”

Het was een delegatie van ongeveer dertig asielzoekers – vergezeld door vertegenwoordigers van burgercollectieven en journalisten – die om 14.00 uur over de Wetstraat liep om de uitnodigingsbrief af te geven. Voor Nicole de Moor en Alexander de Croo is dit de zoveelste keer dat ze ter verantwoording worden geroepen. Voor de ondertekenaars staat deze brief symbool voor de hoop om gehoord te worden door de regering en de autoriteiten die belast zijn met het asiel- en migratiebeleid en om respect voor hun rechten en waardigheid te krijgen. Voor duizenden mensen die naar België zijn gekomen in de hoop op een waardig leven, symboliseert deze brief dat het recht eindelijk wordt gehandhaafd en dat zij niet langer hoeven te vechten om op straat te overleven.’

Al meer dan twee weken wachten de negentig asielzoekers die het gebouw naast het hoofdkantoor van CD&V in de Wetstraat bezetten op een reactie van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Geconfronteerd met haar stilzwijgen besloten ze haar officieel uit te nodigen om haar eraan te herinneren dat de opvangcrisis nog lang niet voorbij is. Het aantal mensen dat na het indienen van hun aanvraag weer op straat wordt gezet blijft groeien en bedraagt momenteel meer dan 3.000 personen. 

“Uw beleid is momenteel een mislukking. De teksten die u in het Belgische parlement wilt laten ondertekenen, lossen de situatie niet op. Maar niets is verloren. Het enige wat wij vragen, voor ons en onze broeders, is een waardig onthaal en respect voor onze rechten. Zoals u weet bestaan er eenvoudige oplossingen. Wij lazen het stappenplan dat door 80 verenigingen van asieldeskundigen in België werd ondertekend”, aldus de brief. 

Bij gebrek aan antwoord van Nicole de Moor en Alexander de Croo kondigen de asielzoekers en het collectief “Stop opvangcrisis” aan dat ze vanaf volgende week acties zullen voeren om hen te blijven interpelleren en oplossingen te eisen voor alle asielzoekers op straat.

Volledige brief:https://miniurl.be/r-4jsi 

No Comments

Add your comment