Actievoerders openen gebouw naast hoofdzetel CDenV om er asielzoekers in te huisvesten. 

FORCONS UNE SOLUTION FEDERALE / EIS EEN FEDERALE OPLOSSING

Actievoerders openen gebouw naast hoofdzetel CDenV om er asielzoekers in te huisvesten. 

Op zondag 23 april, rond 15 uur, hebben solidaire burgers verkleed als Nicole de Moor en Alexander de Croo de opening van een gebouw voor asielzoekers publiek gemaakt. Het leegstaande gebouw, gelegen naast de hoofdzetel van CDenV werd geopend om er ongeveer 70 asielzoekers te huisvesten. Met deze actie willen de burgers mensen, die vandaag op straat staan, huisvesten en tegelijkertijd staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor eraan herinneren dat structurele oplossingen voor de opvang “crisis” nu nodig zijn. 

“Vandaag kloppen asielzoekers en solidaire burgers rechtstreeks aan bij Nicole de Moor om haar eraan te herinneren dat de basisrechten van asielzoekers nog steeds geschonden worden in België.  Ongeveer 3000 asielzoekers slapen vandaag buiten terwijl ze recht hebben op opvang. Ze zien hun gezondheid met de dag verslechteren. Er is nood aan structurele oplossingen hier en nu, maar de enige teksten over migratie die op tafel liggen, bieden absoluut geen antwoord op de noodsituatie”, verklaart Sacha, woordvoerder van het collectief “Stop de opvangcrisis”.

Het gebouw, dat al enkele dagen discreet werd bewoond, werd zondagmiddag onthuld. Tijdens de openingsviering op zondagmiddag droegen de mensen ter plaatse maskers van Alexander de Croo en Nicole de Moor: “De maskers zijn om ons eraan te herinneren dat het de overheid is die nieuwe opvangplaatsen moet openen en niet de burgers. Maar zolang de ministers hun verantwoordelijkheid niet nemen, doen wij het voor hen. De ligging van het gebouw, naast het CDenV hoofdkantoor, werd ook specifiek gekozen om de staatssecretaris te verplichten de situatie onder ogen te zien.  Een maand geleden hebben we 70 mensen aan onderdak geholpen. Vandaag doen we het opnieuw. Voor morgen roepen we het maatschappelijk middenveld en solidaire burgers op om andere gebouwen te openen. Het blijft echter aan de autoriteiten om hier en nu met oplossingen te komen. Die oplossingen zijn mogelijk en liggen binnen handbereik”, voegt Sacha hieraan toe.

De maatregelen voorgesteld door de federale regering zullen op korte termijn geen effect hebben. België wordt echter wekelijks door verschillende Belgische en Europese rechtbanken veroordeeld omdat het de opvangwet en de Europese regelgeving niet naleeft. Momenteel werd de Belgische overheid al meer dan 8000 keer veroordeeld.

In september 2022 ondertekenden meer dan vijftig organisaties en verenigingen een stappenplan met tal van mogelijke oplossingen voor de opvangcrisis, zoals de activering van de federale crisisfase (waardoor de regering federale gebouwen en personeel kan opvorderen), een verplicht spreidingsplan voor de gemeenten, een prioritaire behandeling van bepaalde dossiers of het beschikbaar maken van hotels. Deze “crisis” is dus vooral een crisis van politieke wil.

Het collectief “Stop de opvangcrisis” bezette een maand geleden al het toekomstige nationale crisiscentrum samen met een 70tal asielzoekers. Na een gerechtelijke bemiddeling tussen de asielzoekers en de regie der gebouwen kregen de asielzoekers uiteindelijk een opvangplaats onder “Fedasil-voorwaarden” toegekend. Dit is een overwinning, maar vandaag eisen we oplossingen voor alle asielzoekers op straat!

No Comments

Add your comment