#OccupFédérale : Overwinning voor de bezetters, maar de strijd gaat door

FORCONS UNE SOLUTION FEDERALE / EIS EEN FEDERALE OPLOSSING

#OccupFédérale : Overwinning voor de bezetters, maar de strijd gaat door

De beslissing van de vrederechter is gevallen: de 70 bewoners moeten tot het einde van hun asielprocedure door de staat worden gehuisvest. In ruil daarvoor moet het gebouw voor maandag 26 maart leeg zijn. Dit is een eerste overwinning, maar er zijn nog 2.400 andere asielzoekers, die nog steeds op straat moeten slapen. Hun rechten worden vandaag nog steeds geschonden. De overwinning moedigt het collectief “Stop opvangcrisis” aan om de strijd voort te zetten totdat de regering structurele maatregelen neemt, zoals de federale fase van crisisbeheer.

Het collectief roept daarom op tot een protestbijeenkomst voor het gebouw om deze overwinning te vieren en het vervolg van de campagne voor te bereiden. 

De staat bouwt muren, wij openen deuren. Zolang de overheid de wet niet respecteert, voeren we ze zelf uit.

No Comments

Add your comment