Bezetters van het toekomstige crisiscentrum gedagvaard voor de rechter. Samenkomst ter ondersteuning voor het proces van de opvangcrisis

FORCONS UNE SOLUTION FEDERALE / EIS EEN FEDERALE OPLOSSING

Bezetters van het toekomstige crisiscentrum gedagvaard voor de rechter. Samenkomst ter ondersteuning voor het proces van de opvangcrisis

Een groep van 70 asielzoekers, gesteund door tientallen solidaire burgers, bezetten sinds zondag 13 maart het toekomstige Nationaal Crisiscentrum. Aanstaande dinsdag om 9 uur komt de zaak voor de vrederechter. De staat wil hen uit het gebouw zetten zonder enige structurele oplossing. Niet voor de mensen in het gebouw noch oor voor de 2400 andere asielzoekers die momenteel hun recht op opvang geschonden zien. Voor de zitting zal een manifestatie plaatsvinden ter ondersteuning onder het motto “het proces van de opvangcrisis”.

Daarnaast nodigen we de pers uit voor een bezoek aan het gebouw en haar bewoners op maandag om 10u30.

De Regie der gebouwen, eigenaar van het gebouw, is een procedure gestart voor een ontruimingsbevel. Aanstaande dinsdag om 9 uur zal de zaak voorkomen voor de vrederechter van Sint-Joost-ten-Node, die de argumenten van beide partijen zal horen. De Regie der Gebouwen zal haar eigendomsrecht doen gelden door te eisen dat de bewoners weer op straat worden gezet, terwijl de bewoners zich zullen beroepen op hun recht op opvang dat volgens hen moet primeren over het eigendomsrecht. Ze vragen dan ook de toewijzing van een plaats binnen het opvangnetwerk van Fedasil. De overheid heeft het afgelopen anderhalf jaar systematisch het recht op opvang geschonden en werd hier al duizenden keren voor veroordeeld. 

La Ligue de Droits Humains zal de collectieve belangen, die door de bezetting opnieuw zichtbaarheid kregen, juridisch ondersteunen. Ze beslisten dit tijdens hun bestuursvergadering die donderdagavond bij wijze van uitzondering voor het Crisiscentrum plaatsvond.

Vanaf 8.30 uur wordt voor de rechtbank een manifestatie gehouden onder het motto “Laten we de opvangcrisis berechten”. De oproep voor de manifestatie luidt: “De staat is meer dan 7000 keer voor de rechter veroordeeld omdat hij zijn plichten jegens asielzoekers niet nakomt. Geconfronteerd met deze situatie moet de regering noodmaatregelen nemen zoals de activering van de federale crisisfase. Afspraak dinsdag om 8u30 vóór het gebouw waar de zitting zal plaatsvinden. De advocaten, bezetters en la Ligue de droits humains zullen er het woord nemen. 

No Comments

Add your comment