STOP DE OPVANGCRISIS

Al 18 maanden weigert de overheid haar verplichtingen inzake opvang van asielzoekers en mensenrechten na te komen. Meer dan 2500 asielzoekers, die wettelijk recht hebben op opvang, staan momenteel op straat. Dit is volledig in strijd met de Belgische wetgeving en de Europese richtlijnen. De staat werd meer dan 9000 keer veroordeeld door de arbeidsrechtbank en bijna 150 keer door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, maar de regering blijft de kop in het zand steken.

Tegelijkertijd zal de bezetting van de Wetstraat, waarvoor de staat en Fedasil zijn opgedragen het beheer en de kosten op zich te nemen (een beslissing die ze opnieuw weigeren uit te voeren) binnenkort worden uitgezet. Meer dan honderd mensen hebben daar onderdak gevonden en lopen het risico om opnieuw dakloos te worden. Het is de zoveelste uitzetting na die van de Palais occupatie, l'Alllee du Kaai, het federale crisiscentrum, het kanaalkamp, enz.

De opvangcrisis is een politieke tijdbom. Ze moet dringend ontmijnt worden.
Aan deze situatie moet dringend een einde komen! Wij eisen onmiddellijke crisismaatregelen van de regering.
Zolang zij muren optrekken, zullen we deuren openen!

Een historische rechtszitting over de opvangcrisis van asielzoekers.

Op 19 juni 2023, om 9 uur ’s ochtends, zullen de bewoners van Wetstraat 91 (naast het hoofdkantoor van cd&v) Fedasil en de Belgische overheid voor de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel dagen. Hun doel is om Fedasil en de Belgische overheid te dwingen een tijdelijke bezettingsovereenkomst te tekenen met de eigenaar van …