Burgers bezetten toekomstig nationaal crisiscentrum om getroffen asielzoekers opvangcrisis te huisvesten  

FORCONS UNE SOLUTION FEDERALE / EIS EEN FEDERALE OPLOSSING

Burgers bezetten toekomstig nationaal crisiscentrum om getroffen asielzoekers opvangcrisis te huisvesten  

Een vijftigtal asielzoekers heeft deze middag het gebouw waarin in 2024 het nationaal crisiscentrum zal worden ondergebracht, in gebruik genomen. De asielzoekers stonden op straat na de ontruiming van het kamp aan het kanaal en het voormalige Allee du Kaai aan de Havenlaan. De ‘solidaire opvordering’ van het gebouw vond plaats om 15.00 uur. Ongeveer honderd mensen (burgers, leden van verschillende organisaties en mensenrechtengroeperingen) waren aanwezig om de publieke opening te steunen. Deze actie heeft tot doel een noodoplossing te bieden en de regering te dwingen haar verplichtingen na te komen.

De solidaire vordering van dit symbolische gebouw in eigendom van de federale staat volgt op de uitzetting van vijftig asielzoekers uit het voormalige Allee du Kaai afgelopen vrijdag. De bewoners van het pand, die eerder in het kamp aan het kanaal sliepen, bleven wederom dakloos achter. Deze actie is een protest tegen de meer dan anderhalf jaar passiviteit van de federale regering om duurzame oplossingen te vinden voor de opvangcrisis. Ondanks herhaalde veroordelingen door de Arbeidsrechtbank en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens blijven structurele oplossingen uit. 

Sacha, lid van het steuncollectief legt uit: “We zitten al een jaar midden in een nationale opvangcrisis. Het crisiscentrum verhuist pas volgend jaar naar hier. Daarom hebben wij het gebouw opgevorderd om onderdak te bieden aan alle mensen die recht hebben op steun en opvang maar dat niet krijgen van de staat. Deze situatie is onacceptabel en beschamend. Elke dag wordt de rechtsstaat met voeten getreden.”

Het steuncollectief en de campagne “stop de opvangcrisis” (gesteund door meer dan 80 organisaties) vragen om een permanente oplossing voor alle asielzoekers in België. De solidaire opvordering van dit leegstaande gebouw is een concreet antwoord op de passiviteit van de autoriteiten en een oproep om de rechten van asielzoekers te garanderen. Advocaten zullen per direct een procedure opstarten om het gebruik van het gebouw toe te staan totdat de bewoners de zorg krijgen waar ze recht op hebben.  

“Als duizenden veroordelende rechterlijke beslissingen niet genoeg zijn om een reactie van de regering uit te lokken, is actie van burgers en organisaties opnieuw het enige en ultieme redmiddel. Wij roepen alle burgers en organisaties op om deze solidariteitsactie te steunen en druk uit te oefenen op de regering om een duurzame en rechtvaardige oplossing te bieden voor alle asielzoekers in België”, voegt Sacha toe.

No Comments

Add your comment